VCA

VCA staat voor Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Buiten de petrochemische industrie wordt het VCA systeem inmiddels gebruikt in allerlei verschillende takken van de industrie :

  • bouwkundige werkzaamheden.
  • technische diensten, zoals bijvoorbeeld bij het aanbrengen/verwijderen van isolatie, industriële reiniging, stralen/conserveren/schilderen, industriële stellingbouw, horizontaal en verticaal transport, inspectiewerkzaamheden (bijvoorbeeld röntgen) enz.
  • werktuigbouwkundige activiteiten : bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.
  • procesbesturing en elektrotechniek : bijvoorbeeld voor onderhoud van elektrische systemen.