Transportsector (Paritair Comité 140.04)

Erkend opleidingsadviseur van de transportsector

Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 140.04 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, genieten van bijkomende financiële tussenkomt voor hun opleidingen. Dit budget wordt elk jaar opnieuw door het SFTL berekend op basis van de volgende formule:

aantal arbeiders op 30 juni X €25. Bedrijven met 5 of minder arbeiders: aantal arbeiders op 30 juni X €50.

Extra opleidingsbudget!

De voorbije jaren werd bij CAO beslist het opleidingsbudget te verdubbelen. Een voorbeeld: een werkgever die over een basisbudget van 1000 euro beschikte, krijgt daarbovenop een bijkomend opleidingsbudget van 1000 euro.

Voor meer info klik HIER, of contacteer ons.