Andere sectoren

Financiële steun en subsidie

   

 

 

 

Voor elke sector is er een fonds voor de bestaanszekerheid die financiële tegemoetkomingen biedt voor het organiseren van opleidingen.

Laat ons weten onder welk paritair comité uw werknemers ressorteren, en wij zoeken voor U uit op welke subsidies U recht heeft. Wij kijken hoe U deze kunt combineren om de uiteindelijke kost zo laag mogelijk te houden en wat U precies dient te doen om aanspraak te kunnen maken op deze steun.