Betaald Educatief Verlof en Vlaams Opleidingsverlof

Wat is het?

Om opleiding te volgen, mogen werknemers afwezig zijn op het werk, met behoud van het normale loon, betaald door de werkgever. De werkgever kan op zijn beurt tot maximaal circa 21€ per gevolgd opleidingsuur aan loonkost recupereren van de overheid.

Verschillende gewesten, verschillende regelgeving.

Vlaanderen

Met ingang van 01/09/2019, is in het Vlaams gewest het Betaald Educatief Verlof hervormd naar het Vlaams Opleidingsverlof.

  • Startte de opleiding vóór 01/09/2019, dan gelden tot het einde van de opleiding de regels van het Betaald Educatief Verlof
  • Startte de opleiding vanaf 01/09/2019, dan gelden meteen de nieuwe regels van het Vlaams Opleidingsverlof

Alle opleiding bij Edco zijn erkend in het kader van het Betaald Educatief Verlof, zowel als het Vlaams Opleidingsverlof. De administratieve procedure is echter verschillend!

Indien de opleiding start vanaf 01/09/2019, dienen wij op voorhand op de hoogte gebracht te worden dat de kandidaat gebruik wenst te maken van het Vlaams opleidingsverlof. Wij leveren een inschrijvingsattest af, waarmee de werkgever de nodige registraties kan doen.

Enkele nuttige links met meer info over de voorwaarden, werkwijze en procedures:

Wallonië en Brussel

Alle opleiding bij Edco zijn erkend in het kader van het Betaald Educatief Verlof.

Voor meer info klik HIER of contacteer ons.