Metaalsector ( Paritair Comité 111.1 en 111.2)

Erkend opleidingsadviseur van de metaalindustrie

Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 111.1 en 111.2 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, genieten van bijkomende financiële tussenkomt voor hun opleidingen. 

Voor meer info klik HIER, of contacteer ons.