Bouwsector (Paritair Comité 124)

Erkend opleider voor Constructiv

Bedrijven waarvan de arbeiders ressorteren onder Paritair Comité 124 kunnen, bovenop de KMO-portefeuille, beroep doen op een bijkomende financiële tussenkomt.

Voor meer info klik HIER of contacteer ons.

Erkend opleider voor de Bouwunie

Van 01 december tot en met 31 maart kan U genieten van de formule WINTEROPLEIDINGEN voor arbeiders ressorterend onder Paritair Comité 124. Uw arbeiders volgen opleidingen tijdens het regime “weerverlet”, ontvangen hun loon “economische werkloosheid” en daar bovenop €36 per opleidingsdag. Als bedrijf ontvangt u bijkomend 5 euro per uur opleiding per persoon als tussenkomst in de opleidingskost.

Voor meer info klik HIER of contacteer ons.