Nijverheidshelper

Doel van de opleiding

Weet U hoe te reageren en wat te doen in geval van een noodgeval? Het doel van deze opleiding is om een basis te leggen voor de EHBO. U leert om situaties correct in te schatten, gepast actie te ondernemen en de eerste zorgen toe te dienen.

Doelgroep

Iedereen die in zijn professioneel of privéleven een positief verschil wil kunnen maken en verantwoordelijkheid wil nemen als het nodig is om hulp te verlenen. Werkgevers zijn verplicht om de nodige maatregelen te nemen teneinde slachtoffers van een ongeval binnen de werksfeer te helpen.

Inhoud

Theorie:

 • De 3 doelstellingen worden behandeld zoals in de wetgeving bedoelde art.9 tweede lid.
 • Noodsituaties EHBO.
 • Wondverzorging.
 • Basisbehandeling bij ongeval met lichamelijk letsel.
 • Houdingen, evacuatietechnieken.
 • Bloedingen, kneuzingen, breuken en ontwrichting.
 • Richtlijnen specifieke omstandigheden en verzorging van specifieke letsels.
 • Stoornissen vitale functies.
 • Hulpdiensten.

Praktijk:

 • Reanimatie: controle en behandeling stoornissen in de vitale functies.
 • Houdingen en evacuatietechnieken.
 • Wondverzorging.
 • Stelpen van bloedingen: aanleg van verbanden.
 • Verzorging specifieke letsels.

Extra info

Duur van de opleiding:

 • 16u inclusief examen, ingericht in ganse en/of halve dagen

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan in een van onze vestigingen.
 • Voor deze opleiding kan u eveneens kiezen voor (eventueel op uw bedrijf aangepaste) in-company opleiding, indien voldaan wordt aan de nodige didactische eisen (zie infrastructuur)

Infrastructuur

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)
 • Voldoende ruimte voor de praktijkoefeningen (min 15m²)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Toelatingsvoorwaarden

 • Leeftijd min. 18 jaar: B. van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999).

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.

Examinering

 • Theorie:
  • Schriftelijk examen (algemene kennis)
  • Minimum te behalen score = 60%
 • Praktijk:
  • Reanimatie met AED + oefening mbt wondverzorging / verbandleer
  • Minimum te behalen score = 60%

Diplomering

 • Geslaagd = Diploma Nijverheidshelper met 5 jaar geldigheid, overeenkomstig het KB van 15.12.2010 m.b.t. Eerste Hulp.
 • Wij kunnen ook voor een hernieuwing en opfriscursussen zorgen.