Hoogwerker

Doel van de opleiding

Veilige machines moeten deskundig bediend worden. Het gaat hierbij om vakkennis, maar ook om machinekennis. Een verkeerd gebruik van de machine doet afbreuk aan de kwaliteit van het werk en leidt tot een lagere efficiëntie.

Doelgroep

Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een mobiel transportmiddel mogen bedienen.

Inhoud

De inhoud van de opleiding en de te evalueren toetstermen en aandachtspunten, zijn overeenkomstig het Register Risicovolle Taken. Deze inhoud kan u terugvinden op de website www.besacc-vca.be.

Extra info

Duur van de opleiding:

 • 1 dag.

Talen:

 • Mogelijk in: NL / FR

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan in een van onze vestigingen
 • Voor deze opleiding kan u eveneens kiezen voor (eventueel op uw bedrijf aangepaste) in-company opleiding, indien voldaan wordt aan de nodige didactische eisen (zie infrastructuur).
 • Tijdens een in-company opleiding kunnen de kandidaten de opleiding volgen op hun dagelijkse werkplek, met de transportmiddelen waar ze dagdagelijks mee werken. Indien u dit wenst, kan er ook vooraf een observatie op de werkplek plaatsvinden.

Infrastructuur

Theorie:

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden. Onze lokalen bieden ruime zitplaatsen voor elke deelnemer met voor elke deelnemer een schrijftafel.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het examen theorie door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Praktijk:

 • In een van onze vestigingen:

Wij beschikken over voldoende mobiele transportmiddelen. Vanzelfsprekend zijn deze allen goed onderhouden, technisch in orde en gekeurd.

Onze ruime praktijkruimte beschikt over alle elementen die vereist zijn om examens af te nemen die de eindtermen toetsen zoals beschreven in het RRT; kegeltjes om parcours uit te zetten, objecten in de hoogte om op alle vereiste manieren te benaderen.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het praktijkexamen door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient deze locatie over de volgende elementen te beschikken;

 • Hoogwerkers met een minimum hoogte van 12 m, type giek of telescoop met jibarm (minimum 1 per 2 deelnemers), technisch in orde, goed onderhouden en gekeurd
 • Verkeerkegels om parcours uit te zetten kunnen door ons worden voorzien
 • Objecten die in de hoogte benaderbaar zijn of extra hoogwerker die als object kan gebruikt worden

Het praktijkexamen kan worden ingericht op maat van uw activiteiten. Bij twijfel kunnen wij ter plaatse komen om te kijken of de nodige elementen aanwezig zijn om een examen af te nemen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Leeftijd min. 18 jaar: B. van 3 mei 1999betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999).
 • Geen hoogtevrees hebben!
 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 16.6.2003).

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.
 • Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN, VEILIGHEIDSHARNAS en VEILIGHEIDSHELM (B.S. 14.7.2005).

Examinering

 • Theorie:
  • Schriftelijk examen, bestaande uit meerkeuzevragen
  • Minimum te behalen score = 60%
 • Praktijk:
  • Observatie van een geïntegreerde oefening
  • Minimum te behalen score = 60%

Diplomering

 • Geslaagd = Attest. Dit attest is 5 jaar geldig.
 • Wij kunnen ook voor een hernieuwing zorgen.