Graafmachine (met/zonder sorteergrijper)

Doel van de opleiding

Veilige machines moeten deskundig bediend worden. Het gaat hierbij om vakkennis, maar ook om machinekennis. Een verkeerd gebruik van de machine doet afbreuk aan de kwaliteit van het werk en leidt tot lagere efficiency.

Doelgroep

Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een mobiel transportmiddel mogen bedienen.

Inhoud

Startcontrole – Persoonlijke Veiligheid – Rijtechniek – Tempo en precisie – Techniek manipulaties

Extra info

Duur van de opleiding:

 • 1 dag.

Talen:

 • Mogelijk in: NL

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan op uw bedrijf indien voldaan wordt aan de nodige minimumeisen (zie infrastructuur)
 • Tijdens een in-company opleiding kunnen de kandidaten de opleiding volgen op hun dagelijkse werkplek, met de middelen waar ze dagdagelijks mee werken. Indien u dit wenst, kan er ook vooraf een observatie op de werkplek plaatsvinden

Infrastructuur

Theorie:

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden. Onze lokalen bieden ruime zitplaatsen voor elke deelnemer met voor elke deelnemer een schrijftafel.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het examen theorie door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Praktijk:

 • In uw eigen bedrijf:

Om de toetsing in uw eigen bedrijf te laten doorgaan, dient deze locatie over de volgende elementen te beschikken;

 • Gekeurde machines.
 • Ruimte waar de praktijkopleiding kan door gaan.
 • Gekeurd aanslagmateriaal (indien van toepassing)
  • Verschillende sluitingen ( D- en harp sluitingen)
  • Verschillende lengen (gewicht, kleuren, …
  • Kettingen met inkorthaken
  • Kettingblok

Het praktijkexamen kan worden ingericht op maat van uw activiteiten. Bij twijfel kunnen wij ter plaatse komen om te kijken of de nodige elementen aanwezig zijn om een examen af te nemen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Leeftijd min. 18 jaar: B. van 3 mei 1999betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999).
 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 16.6.2003).

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.
 • Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN en VEILIGHEIDSHELM (B.S. 14.7.2005).

Examinering

Theorie:

  • Schriftelijk examen, bestaande uit meerkeuzevragen
  • Minimum te behalen score = 60%

Praktijk:

  • Observatie van een geïntegreerde oefening
  • Minimum te behalen score = 60%

Diplomering

 • Geslaagd = Diploma met 5 jaar geldigheid.
 • Wij kunnen ook voor een hernieuwing zorgen.