Elektrotranspallet

Doel van de opleiding

Veilig, efficiënt en kostenbesparend leren werken met een elektrotranspallet. Tevens wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen.

Doelgroep

Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter-) nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een mobiel transportmiddel mogen bedienen

Inhoud

Theorie:

 • De wetgeving kennen R.A.B.(Codex), aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden (veiligheidsfunctie).
 • Last Minute Risico Analyses (L.M.R.A.) maken.
 • Dagelijkse controle (checklist).
 • Veiligheidsregels m.b.t. het gebruik.
 • Opbouw, kantelgevaar.
 • Examen

Praktijk:

 • Dagelijkse inspectie juist kunnen uitvoeren, herkennen en melden van gevaarlijke defecten
 • Stapelen, laden en lossen van lasten.
 • De bedieningsorganen correct en veilig kunnen bedienen.
 • Toepassen van de veiligheids- en verkeersregels, leren anticiperen.
 • Orde en netheid.
 • Examen

Extra info

Duur van de opleiding:

 • Halve dag.

 Talen:

 • Mogelijk in: NL / FR

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan in een van onze vestigingen.
 • Voor deze opleiding kan u eveneens kiezen voor (eventueel op uw bedrijf aangepaste) in-company opleiding, indien voldaan wordt aan de nodige didactische eisen (zie infrastructuur)
 • Tijdens een in-company opleiding kunnen de kandidaten de opleiding volgen op hun dagelijkse werkplek, met de transportmiddelen waar ze dagdagelijks mee werken. Indien u dit wenst, kan er ook vooraf een observatie op de werkplek plaatsvinden.

Infrastructuur

Theorie:

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden. Onze lokalen bieden ruime zitplaatsen voor elke deelnemer met voor elke deelnemer een schrijftafel.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het examen theorie door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Praktijk:

 • In een van onze vestigingen:

Wij beschikken over voldoende mobiele transportmiddelen. Vanzelfsprekend zijn deze allen goed onderhouden, technisch in orde en gekeurd.

Onze ruime praktijkruimte beschikt over alle elementen die vereist zijn om examens af te nemen; Paletstelling, helling, kegeltjes om parcours uit te zetten, europaletten met lasten, lange lasten, hoge lasten, container om te laden/lossen.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het praktijkexamen door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient deze locatie over de volgende elementen te beschikken;

 • Voldoende mobiele transportmiddelen, technisch in orde, goed onderhouden en gekeurd
 • Minstens 26 lege Europaletten
 • 2 lege gitterboxen
 • Optioneel: palletstelling
 • Optioneel: Helling

Het praktijkexamen kan worden ingericht op maat van uw activiteiten. Bij twijfel kunnen wij ter plaatse komen om te kijken of de nodige elementen aanwezig zijn om een examen af te nemen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Leeftijd min. 18 jaar: B. van 3 mei 1999betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999).
 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van bestuurder mobiele arbeidsmiddelen (B.S. 16.6.2003).

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.
 • Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN, VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN (B.S. 14.7.2005).

Examinering

 • Praktijk:
  • Observatie van een geïntegreerde oefening
  • Minimum te behalen score = 60%

Diplomering

 • Geslaagd = Attest met 5 jaar geldigheid.
 • Wij kunnen ook voor een hernieuwing zorgen.