Brand en kleine blusmiddelen

Doel van de opleiding

U wordt tijdens deze cursus bekend en vertrouwd gemaakt met het werken met kleine blusmiddelen. Na afloop weet u hoe u een beginnende brand kunt bestrijden en wat de juiste te gebruiken blusmiddelen zijn.

Doelgroep

Om te weten waarop te letten en hoe te handelen in geval van een brand, is een theoretische basiskennis en een praktische training geen overbodige luxe! Deze opleiding kan voor iedereen een meerwaarde hebben, zowel in een professioneel kader als privé. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud

Theorie:

 • De wetgeving kennen A.R.A.B.(Codex), aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden (veiligheidsfunctie).
 • Last Minute Risico Analyses (L.M.R.A.) maken.
 • Doodsoorzaak bij brand.
 • De vuurdriehoek (fysica van brand)
 • Brandklassen
 • Hulpdiensten

Praktijk:

 • Correct gebruik van blusmiddelen.
 • Doven van verschillende brandklassen.

Extra info

Duur van de opleiding:

 • 2u

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan in een van onze vestigingen.
 • Voor deze opleiding kan u eveneens kiezen voor (eventueel op uw bedrijf aangepaste) in-company opleiding, indien voldaan wordt aan de nodige didactische eisen (zie infrastructuur)

Infrastructuur

Theorie:

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden. Onze lokalen bieden ruime zitplaatsen voor elke deelnemer met voor elke deelnemer een schrijftafel.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het examen theorie door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Praktijk:

 • In een van onze vestigingen:

Onze ruime praktijkruimte beschikt over alle elementen die vereist zijn om op een veilige manier branden te simuleren en te blussen.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient deze locatie over de volgende elementen te beschikken;

 • Voldoende plaats voor inrichten van blusoefening

Bij twijfel kunnen wij ter plaatse komen om te kijken of de nodige elementen aanwezig zijn om een examen af te nemen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Geen specifieke toelatingsvoorwaarden

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.
 • Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN (B.S. 14.7.2005).

Examinering

Praktijk:

  • Observatie van een blusoefening

Attestering

 • Geslaagd = Attest met 5 jaar geldigheid.
 • Wij kunnen ook voor een hernieuwing zorgen.