Begeleider uitzonderlijk vervoer Niveau I

Doel van de opleiding

Het doel van deze opleiding is om mensen voor te bereiden op het theoretisch examen Begeleider Uitzonderlijk Vervoer. Mensen die slagen voor het theoretisch examen, behalen een bekwaamheidsattest type 1 begeleider uitzonderlijk vervoer.

Doelgroep

Iedereen die als begeleider uitzonderlijk vervoer wil optreden overeenkomstig het Vlaamse Decreet van 30/10/2020 betreffende de erkenningsvoorwaarden van begeleidingsondernemingen en begeleiders van uitzonderlijk vervoer.

Inhoud

Theorie:

 • de kennis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, in het bijzonder over het uitzonderlijk vervoer en het gedrag van ander verkeer ten opzichte van uitzonderlijk vervoer;
 • de kennis van de specifieke regelgeving voor vrachtvervoer;
 • de kennis van de specifieke regelgeving voor uitzonderlijk vervoer.

Extra info

Duur van de opleiding:

 • 1 dag.

Talen:

 • Mogelijk in: NL

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan op uw bedrijf indien voldaan wordt aan de nodige minimumeisen (zie infrastructuur)
 • Voor deze opleiding kan u eveneens kiezen voor in-company opleiding, indien voldaan wordt aan de nodige didactische eisen (zie infrastructuur)

Infrastructuur

Theorie:

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden. Onze lokalen bieden ruime zitplaatsen voor elke deelnemer met voor elke deelnemer een schrijftafel.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het examen theorie door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimaal drie jaar houder zijn van een geldig rijbewijs B. Dit is niet vereist voor de opleiding, echter wel voor het verkrijgen van een bekwaamheidsattest.

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.

Attestering

 • Examens worden afgenomen door Selor (Federale overheid)
 • Het examen wordt in de vorm van schriftelijke meerkeuzevragen afgenomen.
 • Om te slagen op het examen, dient de kandidaat-begeleider minimaal 60% te scoren
 • Indien geslaagd en voldaan aan de hoger vermelde basisvoorwaarden, wordt een “bekwaamheidsattest type 1 begeleider uitzonderlijk vervoer” uitgereikt, ten persoonlijke titel van de kandidaat-begeleider.