Autolaadkraan en rolkraan

Doel van de opleiding

Veilige machines moeten deskundig bediend worden. Het gaat hierbij om vakkennis, maar ook om machinekennis. Een verkeerd gebruik van de machine doet afbreuk aan de kwaliteit van het werk en leidt tot lagere efficiëntie

Doelgroep

Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een mobiel transportmiddel mogen bedienen.

 Inhoud

Theorie:

 • De wetgeving kennen R.A.B.(Codex), aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.
 • Last Minute Risico Analyses (L.M.R.A.) maken.
 • Dagelijkse controle (checklist).
 • Kennen van de veiligheidsvoorschriften.
 • Keuringsvereisten van hijswerktuigen en aanslagmateriaal.
 • Technische omschrijving van de autolaadkraan.
 • Hijsgereedschappen: kettingen, lengen, …

Praktijk:

 • Dagelijkse inspectie
 • De bedieningsorganen correct en veilig kunnen bedienen.
 • Motor en hydraulische systeem.
 • Veilig opstellen (omgeving, aanrijden, opstellen, afstempelen…),
 • Spankrachten kunnen berekenen ifv de tophoek of aanslagmethode.
 • Lasten op juiste wijze aanslaan.
 • Afstanden inschatten, zowel verticaal als horizontaal.
 • Lasten laden op de laadvloer en verankeren voor transport.
 • Toepassen en leren anticiperen van de veiligheids- en verkeersregels.

Extra info

Duur van de opleiding:

 • 1 dag.

Talen:

 • Mogelijk in: NL

Plaats van opleiding:

 • Deze opleiding kan doorgaan in een van onze vestigingen.
 • Voor deze opleiding kan u eveneens kiezen voor (eventueel op uw bedrijf aangepaste) in-company opleiding, indien voldaan wordt aan de nodige didactische eisen (zie infrastructuur)
 • Tijdens een in-company opleiding kunnen de kandidaten de opleiding volgen op hun dagelijkse werkplek, met de transportmiddelen waar ze dagdagelijks mee werken. Indien u dit wenst, kan er ook vooraf een observatie op de werkplek plaatsvinden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Leeftijd min. 18 jaar: B. van 3 mei 1999betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999).
 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van een veiligheidsfunctie (B.S. 16.6.2003).

Infrastructuur

Theorie:

 • In een van onze vestigingen:

Alle locaties beschikken over een ruime vergaderruimte met alle nodige elementen om garant te staan voor een goede opleiding. Beamer, flipover, schrijfgerief, didactisch materiaal is voorhanden. Onze lokalen bieden ruime zitplaatsen voor elke deelnemer met voor elke deelnemer een schrijftafel.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het examen theorie door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient het lokaal;

 • Voorzien te zijn van elektriciteit
 • Voldoende ruimte te bieden naargelang het aantal personen
 • Voor elke deelnemer een zitplaats met schrijftafel te bieden
 • Voldoende verlicht en verlucht te zijn
 • Correct klimaat bieden (temperatuur, geen geluidsoverlast, …)

Het overige materiaal kunnen onze instructeurs/examinatoren zelf voorzien (beamer, projectiescherm, flipover, handboeken, schrijfgerief, didactisch materiaal)

Praktijk:

 • In een van onze vestigingen:

Wij beschikken over voldoende materiaal. Vanzelfsprekend is dit alles goed onderhouden, technisch in orde en gekeurd. Onze ruime praktijkruimte beschikt over alle elementen die vereist zijn om examens af te nemen.

 • In uw eigen bedrijf:

Wenst U de opleiding en/of het praktijkexamen door te laten gaan in uw eigen bedrijf, dan dient deze locatie over de volgende elementen te beschikken;

 • Voldoende kranen, technisch in orde, goed onderhouden en gekeurd
 • Gekeurde aanslagmateriaal
  • Verschillende lengen (gewicht, kleuren, …
  • Kettingen met inkorthaken
  • Kettingblok
 • Ruimte waar de praktijkopleiding kan door gaan.

Het praktijkexamen kan worden ingericht op maat van uw activiteiten. Bij twijfel kunnen wij ter plaatse komen om te kijken of de nodige elementen aanwezig zijn om een examen af te nemen.

Praktische regelingen

 • Identiteitskaart meebrengen.
 • Mee te brengen door de deelnemers: VEILIGHEIDSSCHOENEN, WERKHANDSCHOENEN, VEILIGHEIDSHELM(B.S. 14.7.2005).

Examinering

 • Theorie:
  • Schriftelijk examen, bestaande uit meerkeuzevragen
  • Minimum te behalen score = 60%
 • Praktijk:
  • Observatie van een oefening
  • Minimum te behalen score = 60%

Certificering

 • Geslaagd = Attest met 5 jaar geldigheid.
 • Wij kunnen ook voor een herattestering zorgen.