EHBO

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Het koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden strekt tot de opheffing en vervanging van de artikelen 174 tot 183ter van het ARAB, die betrekking hadden op de eerste hulp en de dringende verzorging toegediend aan slachtoffers van een ongeval of die onwel worden.

Artikel 174 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) bepaalt welke maatregelen de werkgever op de arbeidsplaats moet treffen voor wat betreft de eerste geneeskundige zorgen:

  • Een lokaal om het slachtoffer op te vangen.
  • Zorgen voor vervoer naar het lokaal.
  • Eerste zorgen laten toedienen door een speciaal opgeleid persoon.
  • Eventueel zorgen voor vervoer naar huis of naar het ziekenhuis.

De wet eist ook de aanwezigheid van minstens één nijverheidshelper in een bedrijf waar er gewoonlijk 20 industriële of 50 niet-industriële personen zijn tewerkgesteld.

Bij ploegenarbeid moet een permanentie worden georganiseerd.

De opleiding wordt verzorgd door Dokter Ester Meeus.