Brandbestrijding

Bestrijden van brand, maatregelen en preventie

Artikel 52.1 – Algemeenheden

Afbeelding1Verantwoordelijkheid van de werkgever

De bepalingen van artikel 52.1 leggen de nadruk op het feit dat het wel de werkgever is die de maatregelen moet nemen die nodig zijn om brand te voorkomen.

Dat is vanzelfsprekend als men de tekst van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zijn geheel beschouwt, maar de wetgever heeft op het gebied van de brandvoorkoming, de aandacht van de werkgevers bijzonder willen vestigen op de verantwoordelijkheid die op hen rust.

In deze bepalingen liggen bovendien de principes van een voorkomingspolitiek inzake brandbestrijding vervat.